7/4 Välkommen
Instruktör Nizam Taleb:
”An Aikido experience with a union of jo/bokken with empty hand techniques. A Nishio inspired seminar.”
Ta med egen jo/bokken om du har
TIDER
11:00 Första passet
12:30-13:00 Paus med lite att dricka och något att tugga på
13:00-14:30 Andra passet
14:30- Gradering (eventuellt)
Sen går vi ut och äter en bit på
något ställe i Midsommarkransen.