Sista träningspass för båda barn och vuxna är torsdagen den 1:a juni.  Detta är tillfället att gradera sig, prata med en instruktör omgående om du vill gradera.

Efter graderingen går de som vill på restaurang på egen bekosnad.

Som trevlig avslutningsaktivitet tänker vi ordna en sommarpicknick i Svandammsparken i början av juni, en lista kommer finnas i dojon för att anmäla intresse.