Sedokan Aikido Dojo Växjö har äran att inbjuda till 2017 års nationella ungdomsläger. Tema för årets läger kommer vara mångfald, vilket kommer synas både av och på mattan. Det kommer finnas möjlighet för klubbar att söka resebidrag genom Svenska Aikidoförbundet. 3-5 November i Växjö

www.sedokan.se

Rådjursvägen 2, Växjö
ungdom2017@sedokan.se 

Nationellt ungdomsläger 2017