Det blev ett lyckat ”Öppethus” många kom och provade på.

Då är alla, barn-ungdom-vuxna, välkommen till oss för att fritt få prova på aikido och prata med oss som instruerar i dojon. Vi har tre starttider: kl. 13.00, 14.00 och 15.00.

Välkommen!