Aikidokor från 16 år och uppåt välkomnas till höstens mitterminsläger, som hålls i dojon. Helena Wikström är gästtränare.

Tid: 11:00 – 14:30 inklusive paus

Kostnad: 20 kronor, då ingår liten fika.